Multimedia w pracy z dziećmi

Pojawienie się na rynku programów multimedialnych oraz możliwość ich wykorzystania spowodowały, że zajęcia w przedszkolu stają się coraz bogatsze i atrakcyjniejsze.

Wykorzystanie multimediów w nauce ułatwia także zainteresowanie nią osób o mniejszych zdolnościach, mających trudności w odnalezieniu się w świecie zadań książkowych. Należy jednak pamiętać, że atrakcyjność współczesnych multimediów nie może stanowić jedynej przesłanki do ich wykorzystania w czasie zajęć, gdyż głównym celem powinno być zwiększenie efektywności działań edukacyjnych.

Nowe metody, lepsza motywacja

Dzisiejszy nauczyciel ma możliwość wykorzystania na zajęciach internetowych stron edukacyjnych. Ich zawartość jest najczęściej dopasowana do umiejętności użytkowników oraz podzielona nie tylko ze względu na wiek, lecz także zaawansowanie, np. podczas zajęć językowych. Oczywiście, strony dla najmłodszych charakteryzuje połączenie nauki z zabawą. Dzieci mogą odnaleźć tam bohaterów swoich ulubionych bajek czy książek, którzy oprowadzą je po swoim magicz świecie. Wyraźnie wskazuje, że oprócz funkcji poznawczo kształcącej strony spełniają także funkcję emocjonalno-motywacyjną. Dzięki wykorzystaniu znanych dzieciom z innych źródeł postaci, czy przedmiotów, można wzbudzi zainteresowanie oraz zaangażowanie niemożliwe do osiągnięcia tradycyjnymi metodami.

Nauka przez zabawę

Nauczyciele często wykorzystują do nauki, np. obcego języka piosenki, ponieważ dla najmłodszych stanowią one łatwo przyswajalne źródło słów i zwrotów. Śpiewanie można dodatkowo uatrakcyjnić dzięki możliwości zabawy w karaoke. Niektóre ze specjalnie przygotowanych multimedialnych piosenek pozwalają najmłodszym popisać się nie tylko znajomością obcego języka, lecz także możliwościami wokalno-aktorskimi. Warto przy tym wspomnieć, że takie występy przygotowują dzieci do czekających je w przyszłości obowiązków związanych z przeprowadzaniem prezentacji przed większą publicznością.

Prezentacje multimedialne

Dobrym pomysłem jest także wykorzystanie prezentacji multimedialnych. Jeśli zajęcia są przeznaczone dla najmłodszych uczestników, przedstawiane materiały powinny być kolorowe oraz zawierać elementy dźwiękowe, które zaciekawią dzieci. Tradycyjna prezentacja – pokaz slajdów złożony głównej mierze z tekstu – z pewnością znudzi najmłodszych odbiorców, a wręcz może ich zniechęcić do nauki języka. Podobnie jak twórcy komputerowych programów multimedialnych, autorzy prezentacji powinni wykorzystywać znanych dzieciom bohaterów ich ulubionych bajek jako przewodników odkrywających przed słuchaczami kolejne elementy prezentacji.

Najważniejsze relacje

Opisane pomysły są tylko kilkoma spośród wielu możliwości wykorzystania multimediów w nauczaniu w przedszkolu. Na koniec należy podkreślić, że pomimo ich dostępności multimedia nie powinny zastępować relacji budowanych między prowadzącym i dziećmi. Warto pamiętać, że atmosferę panującą na zajęciach tworzą ludzie, a wirtualna rzeczywistość może być jedynie narzędziem w rękach nauczyciela. I to od niego zależy, czy wpłynie ona pozytywnie na rozwój dziecka i stanie się ciekawym elementem nauki.

Michał Drab
Nauczyciel w szkole Gaudium et Studium w Poznaniu, specjalista od nauczania języka angielskiego w klasach najmłodszych

chmurka chmurka chmurka chmurka