Interaktywnie przy tablicy

Nowoczesny nauczyciel wychowania przedszkolnego wie, że świat nie stoi w miejscu i dlatego używa do pracy z dziećmi nowinek multimedialnych.

Ciekawym narzędziem urozmaicającym zajęcia, z którego można korzystać już w pracy z najmłodszymi przedszkolakami, jest tablica interaktywna.

Tablica interaktywna przypomina zwykłą szkolną tablicę, tyle że zamiast kredą, pisze się na niej elektronicznym pisakiem. Jest zintegrowana z komputerem i projektorem multimedialnym, dzięki czemu ma pełny dostęp do wszystkich funkcji komputera. Obsługa tablicy nie jest trudna, choć przyznaję, że na początku sama miałam obawy przed wykorzystaniem jej w pracy z dziećmi. Niesłusznie! Okazała się bardzo przydatną pomocą w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, a przy tym pozwoliła świetnie się bawić.

Zanim jednak zacznie się zabawę, należy zapoznać się z tym sprzętem i rozpocząć od najprostszych czynności, czyli nauczenia się, jak podłączyć komputer i projektor multimedialny. Kolejną czynnością jest włączenie pisaka, który działa jak myszka od komputera. Do tablicy jest dołączone oprogramowanie, zazwyczaj niezbyt skomplikowane i łatwo można je opanować. Wystarczy przed zajęciami chwilę potrenować.

Z korzyścią dla nauczyciela

Tablica multimedialna nie zastąpi oczywiście nauczyciela, który musi ukierunkować pracę i dozować ilość czasu spędzonego przy tej multimedialnej pomocy, ale jest doskonałym narzędziem wspomagającym codzienne zajęcia. Tablica może również służyć jako alternatywa dla tradycyjnych działań edukacyjnych.

Schemat zajęć z jej wykorzystaniem wygląda tak samo jak przy tradycyjnych zajęciach, z tą tylko różnicą, że wszystko dzieje się na tablicy. Podczas zajęć możemy skorzystać z dostępnych programów multimedialnych i darmowych aplikacji. Mamy możliwość wyświetlenia dzieciom filmu edukacyjnego, historyjki obrazkowej, strony internetowej, a także samodzielnie stworzonych pomocy dydaktycznych, na przykład prezentacji w programie Power Point, kart grafomotorycznych zapisanych w formacie JPG czy zdjęć. Wszystko zależy od pomysłowości nauczyciela. Wystarczy odtworzyć opracowane materiały na tablicy, a oszczędzimy czas i pieniądze, które wydalibyśmy na ich drukowanie.

Z korzyścią dla dzieci

Dziecko podczas wykonywania ćwiczeń może powtarzać je wielokrotnie (nie ogranicza go liczba przygotowanych kartek z ćwiczeniami, jak to się dzieje podczas korzystania z tradycyjnych materiałów), może mazać wirtualną gumką, umieszczoną na pasku narzędzi na tablicy, oraz doskonalić umiejętności we wszystkich obszarach edukacyjnych.

Wykorzystując na zajęciach tablicę interaktywną, zauważyłam, że dzieci szybciej i chętniej się uczą, lepiej zapamiętują treści, potrafią dłużej skupić uwagę, a także stosują się do poleceń nauczyciela. Zabawy z użyciem tablicy wprowadzają na zajęciach wiele radości, a ćwiczenia wykonywane na niej budują w dzieciach wiarę we własne możliwości. Przedszkolaki uczą się również cierpliwego oczekiwania na swoją kolej oraz sprawdzania działań koleżanek i kolegów. Ponadto dzieci doskonalą wiele sprawności, m.in. koordynację oko – ręka, właściwy chwyt pisaka, a także uczą się, jak racjonalnie korzystać z nowych technologii. Praca z tablicą urozmaica zajęcia oraz zachęca przedszkolaki do aktywnego działania.

Na rynku jest wiele ciekawych multimedialnych programów edukacyjnych, które można wykorzystywać już w pracy z najmłodszymi przedszkolakami. Poniżej przedstawiam przykładowy scenariusz zajęć na tablicę interaktywną z wykorzystaniem portalu Balon Blum.

 

Scenariusz zajęć dla pięciolatków z wykorzystaniem portalu Balon Blum

Temat kompleksowy: Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj

Temat zajęć: Pory roku – jesień

Podstawa programowa: 1.1., 1.2., 12.3., 11.1., 14.1., 14.2., 14.3.

Cel główny: utrwalenie kolejności i nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech

Cele operacyjne – dziecko w skupieniu słucha wiersza, odpowiada na pytania do treści utworu, dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, zna kolejność występowania pór roku, doskonali poczucie rytmu, słucha muzyki poważnej, reaguje na sygnały umowne, określa położenie przedmiotów, ilustruje ruchem piosenkę, doskonali percepcję wzrokową

Cele wychowawcze – dziecko przestrzega ustalonych reguł, czeka na swoją kolej, współpracuje w grupie, stosuje się do poleceń nauczyciela

Metody – czynne: samodzielne doświadczenia dziecka, zadania stawiane do wykonania, ćwiczenia percepcyjne; słowne: rozmowa, objaśnienia, instrukcje

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Przebieg zajęć:

  1. „Cztery pory roku” – wprowadzenie do tematu zajęć

Nauczyciel zaprasza dzieci do kółka. Prosi, aby usiadły na dywanie w siadzie skrzyżnym, i czyta dzieciom wiersz „Cztery pory roku” M. Lacha. Następnie nauczyciel zadaje dzieciom pytania: O czym była mowa w wierszu? Jakie mamy pory roku? Po czym poznajemy, że jest wiosna, lato, jesień, zima? Jaką mamy teraz porę roku? Jaka jest jeszcze jesień?

Pomoce: Marek Lach – „Cztery pory roku”

  1. „Pory roku” – zabawa z rytmami z wykorzystaniem portalu Balon Blum

Nauczyciel wyświetla na tablicy portal Balon Blum. Wchodzi w Menu/Ćwiczenia/Wprowadzenie do matematyki/Rytmy. Prosi dzieci o przypomnienie, w jakiej kolejności następują po sobie pory roku i która jest pierwsza. Przedszkolaki odpowiadają: wiosna, lato, jesień, zima. Nauczyciel pokazuje, że na tablicy każda z pór roku ma swoje oznaczenie: wiosna – kwiatek, lato – słońce, jesień – liść, zima – śnieżynka. Wyjaśnia, że zadanie polega na tym, aby powtórzyć kolejność występowania pór roku przy użyciu symboli i zaprasza chętne dzieci do zabawy. Kolejność należy powtórzyć trzy razy. W ćwiczeniu może wziąć udział troje dzieci.

Pomoce: Balon Blum – Wprowadzenie do matematyki

  1. „Cykliczność pór roku” – poznanie uproszczonego modelu ilustrującego ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca jako przyczyny zmian pór roku oraz długości dnia i nocy

Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel przedstawia im globus symbolizujący Ziemię oraz lampkę symbolizującą Słońce. Następnie wyjaśnia, w jaki sposób zmieniają się pory roku i długość dnia i nocy: Występowanie pór roku jest związane z tym, że Ziemia krąży wokół Słońca. Obieg ten trwa 365 dni, czyli jeden rok. Występowanie dnia i nocy jest związane z obiegiem Ziemi wokół własnej osi – w ciągu 24 godzin wykonuje ona jeden pełny obrót. Na półkuli zwróconej w stronę Słońca jest dzień, a na drugiej – noc. Wiosną i jesienią i dzień, i noc trwają po około 12 godzin, natomiast zimą dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Latem dni są coraz dłuższe, a noce krótsze. Rozróżniamy następujące pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. Pory roku nie zmieniają się nagle, tylko płynnie przechodzą z jednej w drugą.

Pomoce: globus, lampka

  1. „Cztery pory roku” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Nauczyciel trzyma w ręku kartoniki w kolorach symbolizujących poszczególne pory roku: kolor zielony oznacza wiosnę, żółty – lato, czerwony – jesień, a niebieski – zimę. Pokazuje je dzieciom i objaśnia ich znaczenie, a następnie zaprasza do swobodnego tańca po całej sali w rytm muzyki. Co jakiś czas zatrzymuje nagranie i unosi jeden z kartoników. Kiedy pokazuje zielony kartonik (wiosna), dzieci kucają, udając kwiatki na łące; gdy żółty (lato), zamieniają się w słoneczka, stając prosto z uniesionymi rękami, machając palcami, świecąc jak słońce. Gdy pokazuje czerwony kartonik (jesień) – wirują jak opadające liście, a na widok niebieskiego kartonika (zima) zamieniają się w rzeźby lodowe.

Pomoce: kartoniki w kolorach: zielony, żółty, czerwony, niebieski; CD „Kolekcja przedszkolaka.  Pięciolatki+” (Antonio Vivaldi, Cztery pory roku – Jesień)

  1. „Jesienna pogoda” – doskonalenie spostrzegawczości, prawidłowe rozpoznawanie symboli z wykorzystaniem portalu Balon Blum

Nauczyciel przypomina, że jesień to jedna z pór roku – ta, która właśnie teraz panuje, i że jesienią pogoda bywa różna: raz świeci słońce, raz pada deszcz, innym razem wieje wiatr i jest pochmurno. Zaprasza dzieci przed tablicę interaktywną i wyświetla portal Balon Blum/Menu/Ćwiczenia/Poznawanie przyrody/Jesień/Ćwiczenie 2. Prosi dzieci, by uważnie przypatrzyły się obrazkowi. Co on przedstawia? (Deszczową pogodę jesienią). Nauczyciel wybiera jedno dziecko i prosi, by najpierw znalazło właściwy symbol do oznaczenia pogody pokazanej na obrazku, a następnie przeciągnęło ten symbol do pustej ramki.

Pomoce: Balon Blum – Poznawanie przyrody

A oto jeszcze inne ćwiczenia z portalu Balon Blum, którymi można wzbogacić zajęcia.

  1. „Przysmaki dla wiewiórki” – doskonalenie koordynacji oko-ręka oraz precyzji w działaniu z wykorzystaniem portalu Balon Blum

Nauczyciel wyjaśnia, że jesienią ludzie i zwierzęta zbierają zapasy na zimę. Kolejne zadanie polega na tym, aby pomóc wiewiórce w gromadzeniu zapasów na zimę. Nauczyciel wyświetla zadanie w portalu Balon Blum/Menu/Ćwiczenia/Poznawanie przyrody/Jesień/Ćwiczenie 1. Zaprasza kolejno pięcioro dzieci do wykonania ćwiczenia. Każde z dzieci przeciąga na tablicy linię od wiewiórki do przysmaku.

  1. „Gdzie te liście?” – określanie położenia przedmiotów

Nauczyciel zaprasza dzieci przed tablicę interaktywną i wchodzi w Menu/Ćwiczenia/Wprowadzenie do matematyki/Określanie położenia/Ćwiczenie 2. Wyjaśnia, że jeżyk chciałby się przespać, ale brakuje mu liści na posłanie. Na szczęście można mu pomóc – wystarczy zgodnie z instrukcją przenieść dla niego listki. Do tego zadania nauczyciel może wyznaczyć czworo dzieci. Każde z dzieci wykonuje polecenie według instrukcji.

  1. „Kasztany i orzechy” – doskonalenie percepcji wzrokowej.

Nauczyciel włącza kolejne zadanie Menu/Ćwiczenia/Percepcja wzrokowa i słuchowa/Wzrokowa/Ćwiczenie 2. Objaśnia, że jedna z dwóch wiewiórek, które pojawiły się na tablicy, zbiera orzechy, a druga kasztany. Trzeba je dobrze podzielić. Nauczyciel zaprasza te dzieci, które jeszcze nie brały udziału w zabawach przy tablicy. Dzieci kolejno podchodzą do tablicy, wykonując ćwiczenie.

 

Agnieszka Gałuszczyńska

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 10 im. Jana Pawła II w Krakowie

chmurka chmurka chmurka chmurka